Semnătura grafometrică

Cea mai veche metodă de a semna devine cea mai actuală şi cea mai sigură!

Semnătura olografă, aplicată de mâna dumneavoastră, este cel mai vechi şi mai familiar gest din toate timpurile. A depăşit diferenţele culturale, tehnologice, comportamentale şi de vârstă. Este un gest cu adevărat global.

Procesul de semnare a unui document digital pe o tabletă cu propria dumneavoastră mână vă permite să eliminaţi hârtia pentru toate acele documente acolo unde legea cere o hârtie semnată.

Documentul este astfel născut în mod digital şi rămâne digital întreaga sa viaţă. Acest lucru aduce economii concrete celor care adoptă metoda şi scade impactul asupra persoanelor care semnează documentele.

De ce să adoptaţi semnăturile grafometrice?
 • Eliminaţi hârtia chiar de la început, pentru că documentul este născut în mod digital (economii ale costurilor)

 • Eliminaţi intrările datelor şi toate erorile ce provin de aici (economie de timp şi câştiguri în productivitate)

 • Eliminaţi costurile asociate cu gestionarea arhivelor de documente pe hârtie (costuri de scanare şi de depozitare)

 • Puteţi automatiza complet procesul de stocare a documentelor digitale (câştiguri în ceea ce priveşte eficienţa)

 • Este mai uşor să vă protejaţi de fraudă (economii ale costurilor judiciare)

02_Grafometric_signature_process

GraphoSign™ este o soluţie de semnătură grafometrică. Este un proces avansat de semnătură electronică, care respectă toate regulamentele italiene şi europene, a cărei caracteristică principală este aceea că are o Autoritate de Certificare (C.A.) şi angajaţi aflaţi în prima linie (care oferă servicii pentru clienţi, se ocupă de vânzări…) care au în sarcina lor primirea şi certificarea semnăturii utilizatorului.

Această procedură îndeplineşte cerinţele de recunoaştere a identităţii, precum şi integritatea şi soliditatea documentului electronic.

Obţinerea datelor biometrice

Datele biometrice obţinute şi stocate în timpul semnăturii sunt următoarele:

Obtinerea datelor biometrice
Legendă:
Poziţia, timpul, presiunea, viteza, acceleraţia

Reducerea riscului de fraudă

Procesul are drept scop reproducerea şi, acolo unde este posibil, întărirea metodelor de lucru pe hârtie, prin folosirea unor instrumente care respectă legea şi prin acordarea unei atenţii speciale chestiunilor privind confidenţialitatea.

Comparat cu o metodă echivalentă de lucru cu hârtia, riscul de fraudă nu doar că nu se măreşte, dar este şi mai uşor de evitat şi detectat. Acest lucru are loc pentru că semnătura olografă este încărcată de date biometrice, documentul nu poate fi modificat şi există certificate (semnături private sau digitale) care garantează identitatea celor care semnează.

De fapt, dacă un client neagă o semnătură aplicată prin procesul GraphoSign™, va trebui să dovedească mai întâi că nu s-a aflat în faţa persoanei care l-a recunoscut şi care i-a confirmat identitatea semnând digital el însuşi documentul.

O soluţie potrivită pentru fiecare nevoie

Procesul GraphoSign™ este adaptabil la fiecare tip de document care trebuie semnat şi la «nivelul de risc» (adică riscul de refuz al semnăturii sau de fraudă a operatorului) pe care doriţi să îl acceptaţi.
Totuşi, riscul de refuz sau de fraudă nu poate fi acelaşi pentru fiecare document.

Pentru a satisface toate nevoile clienţilor, au fost create trei soluţii diferite pentru a codifica şi întări semnătura:

 • PUTERNICĂ – un certificat de codificare a datelor biometrice consolidat de semnătura nominală digitală calificată a fiecărui operator

 • STANDARD – un certificat de protecţie a datelor biometrice consolidat de un certificat de semnături private generice pentru fiecare dispozitiv (poate fi nominal sau comun pentru mai mulţi membri ai personalului)

 • UŞOARĂ – doar o semnătură grafică ce captează software

Compararea scenariilor

Compararea scenariilor

Scenariul

Un terţ semnează în faţa unui angajat sau operator


Angajatul însuşi semnează documentul

Document pe hârtie

Un terţ semnează documentul pe hârtie, după ce angajatul l-a identificat

Procedura de aprobare a documentului necesită semnătură şi, dacă este necesar, şi o ştampilă pe documentul pe hârtie

Document digital

Un terţ aplică semnătura sa grafometrică în timp ce angajatul îl identifică prin anexarea semnăturii sale digitale proprii

În timpul procedurii de aprobare, utilizatorul însuşi aplică semnătura sa grafometrică şi o întăreşte cu cea calificată, înlocuind de asemenea ştampila

Dacă fluxul de documente pe hârtie este obligatoriu şi acceptat legal, acelaşi lucru se întâmplă şi cu documentul semnat cu GraphoSign™ .

Hardware Soluţii pentru staţii de lucru fixe

Soluţia Plug&play – concepută pentru a fi conectată la un terminal, cu Windows XP sau OS superior . Cea mai bună soluţie pentru staţiile de lucru pentru serviciile cu clienţii, magazine , etc...

03_Wacom

Soluţii de mobilitate

Dispozitivele tablete cu sisteme de operare Windows 7, Windows 8, Android şi iOS, care diferă unul de celălalt în funcţie de specificațiile tehnice şi accesoriile externe. Toate au în comun un afişaj care recunoaşte şi detectează datele grafometrice (proprii sau cu un stilou special, de ex. iPad), necesare pentru a aplica o semnătură grafometrică obligatorie din punct de vedere legal.

postazioni-mobili

Domeniile de aplicare

Domeniile de aplicare
Financiar
 • Asigurări
 • Bănci
 • Centre de asistenţă fiscală şi birouri de pensie italiene
 • Servicii de credite
 • Promotori
 • Companie de brokeraj şi administratori de fonduri
Profesional
 • Consultanţi de muncă
 • Autorităţi de certificare şi organisme de control
 • Contabili
 • Experţi fiscali
Afaceri
 • Forţe de vânzări
 • Agenţi imobiliari
 • Agenţii temporare
 • Agenţii de turism
 • Închirieri vehicule
 • Companii farmaceutice
 • Multi-utilităţi
 • Reţele de agenţii
 • Reţele de franciză
Administraţia publică şi domeniul medical
 • Autorităţi medicale locale
 • Autorităţi de control şi vizite de inspecţie
 • Laboratoare de analiză
 • Spitale
 • Oficii publice

Disputa judiciară grafologică

În cazul unei dispute judiciare privind o semnătură aplicată prin GraphoSign™, veţi trece prin aceeaşi procedură care reglementează documentele pe hârtie, în faţa unui judecător care va decide a cui semnătură este . Acest lucru implică un examen grafologic al unui funcţionar numit de tribunal care va citi şi va examina datele biometrice . O evaluare grafologică nu are drept scop analizarea personalităţii, ci doar a scrisului, pentru a defini caracteristicile care disting o persoană de alta.

11_Graphological_analysis
Disputa judiciara grafologica

Analizarea semnăturii grafometrice
Citirea datelor biometrice

Examinarea semnăturii cu măsurători
Expertizarea instrumentului de scris

Certificat ISO 27001:2005

07_Certification_ISOIEC_27001

În luna februarie 2012, Namirial a obţinut un certificat ISO 27001:2005 (acreditare internaţională), emis de o autoritate acreditată.

Elemente distinctive

 • Reproducerea corectă a metodelor de lucru pe hârtie.

 • Codificarea datelor biometrice şi includerea în pdf are loc întotdeauna la nivel local : nu este necesară conexiunea!

 • Proces certificat ISO27001

 • Cod pentru fiecare posesor: este posibilă orice personalizare.

 • Calificarea posibilă a persoanei care strânge semnăturile: semnătura este confirmată şi se descurajează escrocheriile.

 • Nu este necesară strângerea semnăturilor pentru activarea serviciului. Este operaţional imediat!

 • În caz de disputare a semnăturii, există instrumente complete şi avansate care dovedesc autoritatea pe care o capătă semnătura.

Cum funcţionează

Documentul care trebuie semnat este afişat pe tableta de semnături; semnatarul poate:

 • Examina documentul, derulând imaginea pe tabletă

 • Anula semnătura

 • Şterge semnătura pentru a o reface

 • Semna documentul apăsând “OK, confirm semnătura”

08_Signature_acquisition

Clientul aplică semnătura pe ecranul LCD al tabletei în prezenţa operatorului.

În profunzime

În momentul aplicării semnăturii pe tabletă, sunt detectate datele biometrice (X, Y poziţia , timpul, presiunea).

09_Signature_acquisition_02

Datele biometrice sunt codificate cu un algoritm asimetric (RSA-2048 sau 4096).

Câmpul semnăturii este completat cu:

 • Generarea de CMS (Cryptographic Message Syntax) standard PAdES (certificat calificat al operatorului)

 • Hash1 codificat

 • Hash2 codificat

 • Eventual ora aplicării, dacă este nevoie

10_Document_signed